Kontakta oss!

tony@north-of-sweden.se

Cellulosavägen 11
982 38 Gällivare

070-231 82 11

Om North of Sweden

Integritetspolicy
Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som North of Sweden har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. North of Sweden följer dataskyddsförordningen (GDPR).